มอบเกียรติบัตร

นางดารุณี กำจัดภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลในงานมหกรรมความสามสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแข่งขันครั้งต่อไป
วันที่ 21 มกราคม 2562
ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ติดต่อเรา