วันครู ปี 2562

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ปี 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วันที่ 15 – 16 มกราคม 2562  “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี”

ติดต่อเรา