วันครู 62

นายกล่ำ หาโกสีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ปี 62 ปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายเจียม ศุภพิมล ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังน้ำเย็น และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี มาเป็นประธานในพิธีได้มอบช่อดอกไม้ให้แก่ครูที่ได้รับอนุมัติเลื่อนวิทยะฐานะ และมอบเกียรติบัตร ให้แก่ครูดีในดวงใจ ครูดีไม่มีอบายมุข อีกทั้งยังได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการครูทุกสังกัดที่มาร่วมงานในวันนี้อีกด้วย
วันที่ 16 มกราคม 2562
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ติดต่อเรา