ลูกเสือบ้านพระเพลิง

รงเรียนบ้านพระเพลิง

จัดกิจกรรมเดินสวนสนามลูกเสือของโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557

ณ สนามโรงเรียนบ้านพระเพลิงDSCF5050 DSCF5051 DSCF5074 DSCF5072 DSCF5127 DSCF5113 DSCF5088 DSCF5065 DSCF5084 DSCF5063 DSCF5082 DSCF5052

Message us