การประกวดสื่อ/นวัตกรรม และวิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practice) วิชาวิทยาศาสตร์ ศน.ชื่นจิตร์ 081-377-9101

111                       ด้วยชมรมครูวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สพป.สระแก้ว เขต ๑   จัดประกวดสื่อ/ นวัตกรรม  และวิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practice) วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  โดยให้ส่งใบสมัครภายใน  ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๕๗   และนำผลงานเข้าประกวดและตัดสินในวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ในงานนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรมครูวิทยาศาสตร์  “ครูวิทย์มีดีมาโชว์”   ปี  ๒๕๕๗  ณ  หอประชุมรวมใจภักดิ์

sci show 57