วันเด็กแห่งชาติ 2562

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณหอประชมโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วันที่ 11 มกราคม 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

ติดต่อเรา