กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน รร.บ้านท่าแยก

วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านท่าแยก ได้จัดกิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน

ให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน

เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมทางวิชาการ ความสามารถของนักเรียน และผลงานต่างๆของนักเรียนทุกระดับชั้น

ติดต่อเรา