วันเด็กแห่งชาติ 2562

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  วันที่ 12 มกราคม 2562

กิจกรรมจัดขึ้นทั้งเวลากลางวันและกลางคืน โดยมี นายประสิทธิ์ พรมสร   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง  เป็นประธาน

 

ติดต่อเรา