วันเด็กแห่งชาติ 2562

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  วันที่ 11 มกราคม 2562

นายหงษ์คำ  หาบุญมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส  เป็นประธาน