ติวเข้ม พิชิต O-NET

โรงเรียนบ้านหนองไทร  นำโดย ท่าน ผอ.สุพล  โนนคำภา  และคณะครู

ได้จัดทำแผนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET)  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

โดยการจัดติวเสริมในวันหยุดเพิ่มเติมให้กับนักเรียน

 

ติดต่อเรา