แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2557 ที่ กทม. และวันที่  12-14  พฤษภาคม 2557 ที่ นครนายก  ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ได้โอนเงินตามเอกสารที่แนบท้ายนี้  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2557   7

 

ติดต่อเรา