นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่

119 ครั้งที่เปิดอ่าน