แจ้งการเปลี่ยนแปลงปฏิทินออกตรวสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายในขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงปฏิทินออกตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดที่แจ้งมาพร้อมนี้

IMG

ผอ.รัชวุฒิ 0909707855 กลุ่มตรวจสอบภายใน

ติดต่อ สพป.สก.1