การเข้าใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

แจ้งข้อมูลการเข้าใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยให้ครูแนะแนวหรือครูที่ทำหน้าที่แนะแนวของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด  เข้าใช้งานโปรแกรมผ่านทางเว็บไซต์ http://guidancecenter.obec.go.th/guidance

ดาวน์โหลด ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (User & Password) ได้ที่นี่ (user & password )/สำหรับคู่มือและแนวทางการใช้โปรแกรมฯ ดาวน์โหลดได้ที่ ระบบคลาวด์กลาง สพป.สระแก้ว เขต 1 > กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1IhtEOlAZkwyhtZx7uun1rRpybZZjikfg

ติดต่อเรา