การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1ติดต่อเรา