เชิญประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2562

สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1

*ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าประชุมด้วยตนเอง

ติดต่อเรา