กิจกรรม วันคริสต์มาส

137 ครั้งที่เปิดอ่าน

25 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านซับมะนาว จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์
โดยมีนายเสกสรรค์  สำเภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม