กิจกรรม วันคริสต์มาส

25 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านซับมะนาว จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์
โดยมีนายเสกสรรค์  สำเภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

 

ติดต่อเรา