กิจกรรม วันคริสต์มาส

168 ครั้งที่เปิดอ่าน

25 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์
โดยมีนายประสิทธิ์ พรมสร ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม