ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET

แจ้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ทุกสนามสอบ ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการแต่ละสนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ว่าถูกต้องหรือไม่  จาก Cloud กลาง กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ ให้ดำเนินการแจ้งแก้ไขในไลน์กลุ่ม O-NET เขต 1 เท่านั้น ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562

ติดต่อเรา