การคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว แจ้งการคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ปรระจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนใดมีความประสงค์สมัครคัดเลือกให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย IMG_0001

ติดต่อเรา