แจ้งประธานเครือข่ายที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มารับสมุดบันทึก สพฐ. ประจำปี 2562

แจ้งประธานเครือข่ายที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มารับสมุดบันทึก สพฐ. ประจำปี 2562 พร้อมชำระเงินค่าสมุดบันทึก สพฐ.เล่มละ 170 บาท ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2561

1) เครือข่ายสระแก้ว

2) เครือข่ายสระขวัญ

3) เครือข่ายปางสีดา

4) เครือข่ายบ้านแก้งสัมพันธ์

5) เครือข่ายดอกลำดวน

6) เครือข่ายบูรพา

7) เครือข่ายพระเพลิง

8) เครือข่ายหนองหว้า

9) เครือข่ายวังน้ำเย็น

10) เครือข่ายมหาเจริญ

11) เครือข่ายหาดไทรทอง

12) เครือข่ายวังใหม่

13) เครือข่ายวังทอง

ติดต่อเรา