แจ้งประธานเครือข่ายที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มารับสมุดบันทึก สพฐ. ประจำปี 2562

แจ้งประธานเครือข่ายที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มารับสมุดบันทึก สพฐ. ประจำปี 2562 พร้อมชำระเงินค่าสมุดบันทึก สพฐ.เล่มละ 170 บาท ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2561

1) เครือข่ายสระแก้ว

2) เครือข่ายสระขวัญ

3) เครือข่ายปางสีดา

4) เครือข่ายบ้านแก้งสัมพันธ์

5) เครือข่ายดอกลำดวน

6) เครือข่ายบูรพา

7) เครือข่ายพระเพลิง

8) เครือข่ายหนองหว้า

9) เครือข่ายวังน้ำเย็น

10) เครือข่ายมหาเจริญ

11) เครือข่ายหาดไทรทอง

12) เครือข่ายวังใหม่

13) เครือข่ายวังทอง