การจัดกิจรรมภาคฤดูร้อน “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”

ตามหนังสือ ที่ ศธ 04153/ว3556 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561

ให้โรงเรียนสำรวจข้อมูลนักเรียนที่ไม่มีทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำฯ

แล้วส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) นั้น

ขอให้โรงเรียนส่งข้อมูลดังกล่าว (ตามแบบ ในหนังสือที่อ้างถึง)

ภายในวันที่ 3 มกราคม 2562 //ขอบคุณค่ะ..

ติดต่อเรา