ด่วน (เอกสารเพิ่มเติม)อนุมัติเงินประจำงวด ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 18 ราย ระยะเวลา 6 เดือน

หนังสือนำส่ง อนุมัติเงินประจำงวด ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง ระยะเวลา 6 เดือน(เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)

>หนังสือนำ

>>โรงเรียน

ติดต่อเรา