นิเทศติดตามครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยางและโรงเรียนบ้านนาดี

วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เดินทางเข้านิเทศติดตามคณะครูและนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียน รวมทั้งดูงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านวังยางและโรงเรียนบ้านนาดี อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา