นิเทศติดตามครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เดินทางเข้านิเทศติดตามคณะครูและนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียน รวมทั้งดูงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา