นิเทศติดตามครูและนักเรียนโรงเรียนเหล่ากกโกและโรงเรียนเขาสิงโต

วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เดินทางเข้านิเทศติดตามคณะครูและนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียน รวมทั้งดูงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนเหล่ากกโก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

และโรงเรียนเขาสิงโต อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา