CCF เยี่ยมชมคลังอาหารโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส นำโดยนายหงษ์คำ หาบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ต้อนรับคณะผู้ดำเนินงานมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน นำโดย ดร.กรรณชฎา พิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย Mr.Paul Bode รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายโปรแกรม Mr.Roland Angerer ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเซียและคณะ ได้เยี่ยมชมคลังอาหารภายในโรงเรียน อาทิเช่น เห็ดฟาง ไก่ไข่ ปลาดุก ผักปลอดสารพิษ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์

 

 

 

ติดต่อเรา