การจัดการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับจังหวัด

ด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์/สถาบันการศึกษา/โรงเรียน ทุกแห่ง ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานหลัก นางสาวจุฑามาศ นาคฤทธิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕ ๙๙๖ ๖๒๒๘ Id line : ying_bua

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อเรา