ชมรมค่ายภาษาอังกฤษ

นายสุพล  โนนคำภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายอาสา ของชมรมภาษาอังกฤษ 

จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 17  ธันวาคม  2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองไทร

 

ติดต่อเรา