ชมรมค่ายภาษาอังกฤษ

140 ครั้งที่เปิดอ่าน

นายสุพล  โนนคำภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายอาสา ของชมรมภาษาอังกฤษ 

จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 17  ธันวาคม  2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองไทร