ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้วเขต1 ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบO_Net ของรร.บ้านหนองไทร

วันที่ 17 ธันวาคม 2561  ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้วเขต 1

ได้แก่ ศน.นิธิวดี ป่าหวาย ศน.สีไพล พรหมศิริเดช ศน.ปรีเปรม เค้าอ้น และศน.กรองทอง วันสวัสดิ์

ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบO_Net ของ รร.บ้านหนองไทร

   

ติดต่อเรา