ขยายเวลาการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ขยายเวลาการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี จนถึง 60 ปี ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และเปลี่ยนแปลงใบรับรองแพทย์ใหม่ ตัดการตรวจโรคมะเร็งออก คงเหลือ 5 โรค ตามรายละเอียดดังแนบ

โทร./โทรสาร 0-3745-390

คลิกรายละเอียด

ติดต่อเรา