การเปลี่ยนแปลงข้อมูลครู นักเรียน ในการเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก)

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลครู นักเรียน ในการเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก)

**ในวันแข่งขันให้นำเอกสาร หลักฐาน ตัวจริงมาแสดงถ้าไม่นำมาแสดงจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทุกกิจกรรม** รายละเอียดดังแนบ

scan0031

ติดต่อเรา