การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 2562

ด้วย สพฐ. ได้กำหนดแนวปฏิบัติให้กับข้าราชการในสังกัด เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อให้สอดรับกับเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สพฐ. เพื่อยึดถือปฏิบัติต่อไป

 

ติดต่อเรา