ประชาสัมพันธ์การแนะแนวการศึกษาต่อและรับสมัครนักเรียนนักศึกษาฯในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ปีการศึกษา 2562

ด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแนะแนวการศึกษาต่อโดยตรงกับทางโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 และประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาฯ ที่มีความสนใจการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 หากโรงเรียน หรือนักเรียน นักศึกษาท่านใดมีความสนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ

คลิกไฟล์

ติดต่อเรา