นิเทศติดตามครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6

วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เดินทางเข้านิเทศติดตามคณะครู เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมทั้งดูงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา