ต้อนรับค่ายอาสาหมอยาชุมชน คณะเภสัชฯ ม.บูรพา

ต้อนรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ออกค่ายอาสาหมอยาชุมชน ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียนบ้านซับมะนาว ทางโรงเรียนนำโดยผอ.เสกสรรค์  สำเภาพันธ์ ร่วมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านซับมะนาว ขอตอนรับด้วยความยินดียิ่ง

ติดต่อเรา