การประชุมเพื่อรับทราบการแก้ปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบการแก้ปัญหาการร้องเรียนและการปฏิบัติตามมาตรการ คสช. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา