ด่วน.. แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561(กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ด่วน… แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับภาค ประเทศ ปีการศึกษา 2561 ขอเชิญครูนักเรียนกรรมการตัดสินเข้าชมคลิปวิดิโอ จัดทำโดยสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 6 ตอน เป็นการอธิบายขยายความ ทำความเข้าใจและให้ข้อเสนอแนะในส่วนของสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประกอบด้วยเรื่่อง 1 เพลงคุณธรรม 2. โครงงงานคุณธรรม 3. ละครคุณธรรม 4. เล่านิทานคุณธรรม 5. สวดมนต์แปลบาลีไทยและสวดมนต์แปลบาลีภาษาอังกฤษ 6. มารยาทไทย

ขอเชิญเข้าชมที่ เว็บไซต์ ศน. ปราณี คงพิกุล (ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) หรือ https://sites.google.com/sk1edu.go.th/pranee

ติดต่อเรา