นำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

สำนักงาน ป.ป.ส.แจ้ง การดำเนินการนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม โรงเรียนที่มีความประสงค์จะนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติม

จะต้องดำเนินการภายในวันที่ 17 ธ.ค.61

 

ติดต่อเรา