การอบรมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2561

วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2561 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี่ฆ้องฉลองราชย์ ณ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วติดต่อเรา