การประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

วันนี้เวลา 13.30 น. ท่านรองเรือง  จันทพันธ์ ขอเชิญประธานเครือข่ายคุณภาพประจำอำเภอ 5 อำเภอ และประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษา 18 เครือข่าย ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องเบญจมาศ สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา