นับจำนวนนักเรียน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561

นับจำนวนนักเรียนประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ผอ.ขวัญวรา พิชญชานันท์นำตัวแทนคณะครู ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

นับจำนวนนักเรียนประจำปี 2561

 

ตัวแทนคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 

นับจำนวนนักเรียน

นับจำนวนนักเรียน

ติดต่อเรา