กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2561

โรงเรียนบ้านซับมะนาว  นำโดย ผู้อำนวยการเสกสรรค์  สำเภาพันธ์ และคณะครู ร่วมกันเคารพธงชาติและ

ร้องเพลงชาติไทย  เนื่องในกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

โดยนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดบอร์ดความรู้ และการระบายสี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามหัวข้อ พระบิดาแห่งศาตร์ 9 แขนง

ติดต่อเรา