กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2561

โรงเรียนบ้านวังวน  นำโดย ผอ.จรินทร์  ถาวรสิน และคณะครู ร่วมกันร้องเคารพธงชาติและ

ร้องเพลงชาติไทย  เนื่องในกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

ติดต่อเรา