ลงพื้นที่ตรวจนับนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจนับนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ, โรงเรียนบ้านท่าเกษม, โรงเรียนบ้านเนินสะอาด, โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ และโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา