การตรวจนับจำนวนนักเรียน

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ท่านเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 รักษาราชการการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเรื่อง การตรวจนับจำนวนนักเรียน

ติดต่อเรา