ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อมอบให้แก่เหล่าสภากาชาดจังหวัดสระแก้ว

ด้วย บริษัท ฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว (2554) ร่วมกับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือและต่อชีวิตให้ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล ณ บริเวณสำนักงานใหญ่ บริษัท ฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว (2554) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.-15.00 น.

ติดต่อ สพป.สก.1