สอบธรรมสนามหลวง ณ สนามสอบโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

การสอบธรรมสนามหลวง

ณ สนามสอบโรงเรียน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561