การกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นป.3 ระบบ NT Access

แจ้งเรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ในระบบ NT Access ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ บ้านหนองผูกเต่า บ้านหนองไทร บ้านหนองข่า บ้านคลองน้ำเขียว บ้านท่ากะบาก มหาธิคุณวิทยา สามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกศแก้ว บ้านหนองปักหลัก บ้านคลองอุดม วังไผ่ และบ้านเนินสายฝน

ติดต่อเรา