แจ้งรายชื่อทีมตัวแทนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 ระดับภาค (ภาคกลาง)

 

รายชื่อทีมตัวแทนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 ระดับภาค (ภาคกลาง)  ณ จังหวัดสมุทรสาคร

ระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2561 ซึ่งจะมีพิธีเปิด ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สนามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร  อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร   จึงขอเชิญชวนทีมนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดกำหนดการแข่งขันกีฬาฯ /ผู้ประสานงานกีฬา / ที่พัก  ได้ทางเว็บไซต์ สพฐ.เกมส์ ระดับภาคกลาง >>>

https://central.obecgames.net/

รายชื่อทีมตัวแทนจังหวัดสระแก้ว

หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 / หนังสือแจ้งโรงเรียนมัธยมศึกษา

หนังสือแจ้ง สพป.สระแก้ว เขต 2 ,สมพ. เขต 7, อบจ.สระแก้ว

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา